О УДРУЖЕЊУ АИС БАЊА ЛУКА

Основни садржаји и активности су:

 • Постизање циљева састоји се у научној, едукативној и истраживачко-аналитичкој активности, издавачкој дјелатности, организовању семинара, медијском дјеловању, удруживању са асоцијацијама истих програмских циљева, али се не ограничава само на ове акције.
 • Едукација међународног Есперанто језика и других језика,
 • Организовање и реализација истраживања,
 • Организовање и реализација научних скупова,
 • Организовање и реализација трибина,
 • Организовање и реализација форума,
 • Софтверска подршка,
 • Софтверска едукација,
 • Екологија и заштита животне средине,
 • Промоција туристичких потенцијала и организвање туристичких путовања,
 • Издавачка дјелатност која промовише активности и резултате рада организације,
 • Организовање и реализација, помоћ и подршка програма активности у развоју младих и талентованих људи у области науке, спорта и културе,
 • Сарадња са одговарајућим удружењима и организацијама истих програмских циљева.

Сједиште Удружења: Српска 63 | 78 000 Бања Лука | Република Српска, БиХ