О УДРУЖЕЊУ АИС БАЊА ЛУКА

О нама
Међународно удружење научних радника ‒ АИС, Бања Лука је невладино и непрофитно удружење (дјелује од 2007. године) чији је циљ да допринесе ширењу знања и повезивању науке с друштвеном заједницом.
Визија
Наша визија је будућност у којој је наука снажна компонента друштва заснованог на демократским вриједностима, заштити људских права, одрживом развоју, знању и иновацијама.
Мисија
Мисија АИС-а је да спроводи истраживања и анализе и уводи савремене облике едукација. Наш фокус је оријентисан на развој научне критичке мисли, начина размишљања и доношења одлука о заштити животне средине, здравља људи, те избору и кориштењу иновативних технологија. Усмјерени смо на нове приступе учењу и унапређење научне и културне сарадње на интернационалном и националном нивоу.
 

 

Основни садржаји и активности су:

 • Постизање циљева састоји се у научној, едукативној и истраживачко-аналитичкој активности, издавачкој дјелатности, организовању семинара, медијском дјеловању, удруживању са асоцијацијама истих програмских циљева, али се не ограничава само на ове акције.
 • Едукација међународног Есперанто језика и других језика,
 • Организовање и реализација истраживања,
 • Организовање и реализација научних скупова,
 • Организовање и реализација трибина,
 • Организовање и реализација форума,
 • Софтверска подршка,
 • Софтверска едукација,
 • Иновативни модели у образовању,
 • Одрживи развој
 • Екологија и заштита животне средине,
 • Борба против климатских промјена,
 • Промоција туристичких потенцијала и организовање туристичких путовања,
 • Издавачка дјелатност која промовише активности и резултате рада организације,
 • Организовање и реализација, помоћ и подршка програма активности у развоју младих и талентованих људи у области науке, спорта и културе,
 • Промоција културе, обичаја и језика националних мањина РС и БиХ,
 • Заштита права националних мањина,
 • Сарадња са одговарајућим удружењима и организацијама истих програмских циљева,
 • Промоција, превенција и унапређење здравља становништва Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 • Истраживање и примјена нових технологија и материјала,
 • Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност,
 • Научно и стручно савјетовање, израда елабората и других докумената из научног и стручног домена у складу са програмским активностима.

Сједиште Удружења: Кордунашка 4 | 78 000 Бања Лука | Република Српска, БиХ