Реализовани пројекти:

  • Монографија вјерских објеката националних мањина
  • Песме из Србије
  • Управљање отпадом у Републици Српској – Анализа постојећег стања са посебним освртом на комунална предузећа
  • Вјерски објекти националних мањина
  • Интранет националних мањина
  • Међународна изложба Чај, љубав, свијет