Библиографија садржи есперанто-преводе белетристике која се односи на Републику Српску, БиХ; извод из научних радова који су објављени у есперантским научним часописима и зборницима са скупова на којима је есперанто био један од радних језика и изводе из зборника скупова научног и културног садржаја који су се одвијали у Босни и Херцеговини. Активности наших чланова при Међународној академији наука Сан Марино су представљене у посљедњем дијелу ове Библиографије.