Назив објекта

НОВИ ЈЕВРЕЈСКИ ХРАМ, ИЛ КАЛ МУЕВУ (НУЕВУ) У САРАЈЕВУ

Локација

Сарајево
Kонфесија

Јудејска

Опис

Нови јеврејски храм, Ил кал муеву је изграђен 70-тих година XIX вијека, у непосредној близини Старог храма. Претпоставља се да је босански хамам-баши Леон или Јуда Јозеф Финци путовао Европом сакупљајући средства за овај храм. Храм је тробродна грађевина, правоугаоне основе са ризалитно наглашеним улазом на сјеверној страни и правоугаоном конхом на јужној страни, покривен двоводним кровом. На објекту се налазио још један улаз на јужној страни који је водио до галерије за жене. Фасаде су равне, малтерисане, а прозорски отвори приземља и спрата лучно завршени. Објекат је у унутрашњости временом измијењен, тако да је данас у нивоу галерије међуспратна конструкција. У храму су биле вјерске службе све до изградње сефардске синагоге, Великог темпла 1930. године. Након тога се користио за потребе омладинског друштва Хашомер хацаир, а данас има галеријску намјену за коју је адптиран крајем прошлог вијека.

 

שם המבנה

בית הכנסת „קהל חדש“ (Il Kal Muevu/Nuevu) בסרייבו

 

מיקום

Sarajevo

 

וֹדָאָה

יהודה

 

תאור

בית הכנסת החדש (Il Kal Muevu) נבנה בשנות ה-70 של המאה ה-19, ליד בית הכנסת הישן. מניחים כי חמאם-בסי (hamam-basi),בוסני לאון או יהודה יוסף פינזי טייל באירופה במטרה לגבות כספים עבור בניית בית הכנסת. בית הכנסת הוא מבנה בעל שלושה מפלסים, מלבני עם כניסה ריסלית בולטת בצד הצפוני וגומחה קשתית מלבנית בדרום המכוסה בגג גמלוני.למבנה היתה כניסה נוספת המובילה לגלריית הנשים. החזיתות שטוחות, מטויחות והחלונות בקומת הקרקע והקומה הראשונה מקושתים. פנים הבניין השתנה עם הזמן, כך שהיום מבנה הרצפה נמצא במפלס של הגלריה. שירותי הדת ניתנו בבית כנסת זה עד שנבנה בית הכנסת הספרדי, בית הכנסת הגדול, ב1930. לאחר מכן שימש המבנה לצורכי ארגון הנוער „השומר הצעיר“, וכיום הוא משמש כגלריה, שעבורה הוא הוסב בסוף המאה הקודמת.

 

Building name

NEW JEWISH TEMPLE, IL KAL MUEVU (NUEVU) IN SARAJEVO

Location

Sarajevo

Confession

Jewish

Description

New Jewish Temple, Il kal muevu was built in the 70s of XIX century, near the Old temple. It is assumed that the Bosnian hamam-basi Leon or Judah Jozeph Finzi traveled around Europe collecting funds for this temple. The temple is a three-aisled building, rectangular with risalite prominent entrance on the north side and the rectangular conch on the south covered with a gabled roof. There was another entrance to the facility on the south leading to the gallery for women. Facades are flat, plastered and the windows of the ground floor and first floor are arched. The building’s interior has changed over time, so today floor construction is on the gallery level. In the temple religious services were held until the Sephardic synagogue, the Great Temple, was built in 1930. After that it was used for the needs of the youth organisation Hashomer Hatzair, and today it serves as a gallery for which it was adapted at the end of the last century.