Назив објекта

Жупна црква Светог Ивана и самостан Марјановац

Локација

Александровац, општина Лакташи

Kонфесија

Римокатоличка

Опис

Самостан Марјановац, једна од подружница реда Клањатељица Крви Христове лоциран је у њемачкој колонији Рудолфштал, данас великом селу Александровац, на 30-ак километара сјеверно од Бањe Луке према Новој Тополи.

Самостан и црква, посвећени Светом Ивану Крститељу, изграђени су у периоду од 1895. до 1899. године према пројекту Еберхарда Вегнанта. Архитектура, изведена са елементима духа обнове готике са експресивним облицима и пропорцијама, веома je слична архитектури цркве која ја изведена око седам година раније у Средњем Винхорсту, данас Нова Топола. Црква је у основи једнобродна, са улазом и звоником на западу и апсдидом са олтаром на истоку. Грађена је од опеке, са истакнутим пиластрима са спољне стране. Фасадна платна су малтерисана и бојена у бијело, док су пиластри и зидне декорације изведени у жутој боји. Кров над главним бродом је двоводан и покривен бакром, док је над звоником сложени шиљасти над шестоугаоном основом. Истина, црква, као ни самостан, не представљају значајна архитектонска остварења, нити имају значајне елементе, нарочито у поређењу са значајно боље ситуираним комплексом у Средњем Виндхорсту. Самостанска зграда је сада адаптирана у функцију дома за лица на одвикавању од наркотика, док је формално и даље у структури сакралних објеката Бискупије.

 

Name des Objekts

Pfarrkirche zum Heiligen Johannes und Kloster Marjanovac

Lokalität

Aleksandrovac, Gemeinde Laktaši

Konfession

Römisch-katholisch

Beschreibung

Das Kloster Marjanovac, eine der Niederlassungen der Ordensgemeinschaft Klanjateljice Krvi Hristove (Anbeterinnen des Blutes Christi) liegt in der deutschen Kolonie Rudolfstal, heute Aleksandrovac, etwa 30 Kilometer nördlich von Banja Luka Richtung Nova Topola.

Das Kloster und die Kirche, dem Heiligen Johannes dem Täufer geweiht, wurden in der Zeit von 1895 bis 1899 nach Plänen von Eberhard Vegnant erbaut. Die Architektur mit neugotischen Elementen mit expressiven Formen und Proportionen, ist der Architektur der etwa sieben Jahren früher erbauten Kirche in Srednji Vinhorst (Mittelwindhorst), heute Nova Topola, sehr ähnlich.

Die Kirche ist einschiffig mit dem Eingang und dem Glockenturm an der westlichen Seite und der Apside und dem Altar an der östlichen Seite. Sie ist aus Ziegeln gebaut, mit äußerer Pilastergliederung. Die Fassadenflächen sind verputzt und weiß bemalt, und die Pilaster und die Wanddekorationen sind in gelber Ausführung. Das Hauptschiffdach ist ein mit Kupfer bedecktes Giebeldach und das Glockenturmdach auf der sechseckigen Basis ist ein komplexes spitzes Pyramidendach.

Allerdings stellen die Kirche und das Kloster keine bedeutenden architektonischen Bauwerke dar und enthalten keine bemerkenswerten Elemente, insbesondere im Vergleich mit dem erheblich besser situierten Komplex in Mittel-Windhorst. Das Klostergebäude ist heute ein Rehabilitationszentrum für Drogensüchtige und gehört formell nach wie vor zur Struktur der sakralen Objekte der Diözese.

 

Building name

Parish church of Saint John and Convent Marjanovac

Location

Aleksandrovac, municipality Laktaši

Confession

Roman Catholic

Description

Convent Marjanovac, another branch of Adorers of the Blood of Christ, is located in former Germancolony Rudolfstahl, today large village Aleksandrovac, situated some 30 km north of Banja Luka, on the road towards Nova Topola.

The convent with the church, devoted to Saint John the Baptist, was erected in 1895-1899, according to project by Eberhard Wegnandt.Its design, done in Gothic revival style with expressive lines and proportions, is almost the same as the church built about seven years earlier in Mittel-Windthorst – Nova Topola. In the floor plan, the church has a single nave, with the entrance and the bell tower on the west, and the apse with the altar on the east. It is built of brick, with emphasised external pilasters. Façade planes are plastered and coloured in white, while the pilasters and wall decorations are yellow. The main roof is gabled and covered with copper, while the bell tower hasa complex spire roof over the hexagonal basis.Truth to be said, the church itself and convent building do not represent any significant examples of architecture, nor do they have some specific elements, especially in comparison to fairly better situated complex in Mittel-Windthorst. Convent building is now adapted to be home for drug addicts and complex is not anymore official convent, yet it is still one ecclesial unit.