Назив објекта

Kапела Свете Ане

Локација

Ралутинац, општина Прњавор

Kонфесија

Римокатоличка

Опис

Ралутинац припада општини Прњавор, a смјештен je југоисточно од општинског средишта. У селу се налази капела посвећена Светој Ани, саграђена 1986. године. Објекат је скромних димензија, правоугаоне основе, покривен двосливним кровом. Сакрални карактер објекта одаје крст смјештен на забату изнад полукружно завршених улазних врата. До улаза води широко бетонско степениште. Унутрашњост је нешто сложеније ријешена. На подужним зидовима се налазе по два лучно завршена прозорска отвора. Унутрашњи простор је засведен сегментним сводом, који је од зидова одвојен профилисаним вијенцем и на подужним и на попречним зидовима.

 

Názov objektu

Kaplnka svätej Anny

Lokalita

Ralutinac, okres Prnjavor

Vierovyznanie

Rímskokatolícke

Popis

Obec Ralutinac patrí administratívne do okresu Prnjavor, nachádza sa juhovýchodne od centra okresu. V obci sa nachádza kaplnka zasvätená Svätej Anne, ktorá bola  postavená v roku 1986. Objekt je neveľkých rozmerov, obdĺžnikového základu so sedlovou strechou. Náboženský charakter budovy zvýrazňuje  kríž, ktorý je umiestnený na štítepolkruhovitej brány, do ktorej savchádza širokým  betonovým schodiskom. Interiér je navrhnutý trochu zložitejšie. Na každej z bočných stien sú dve klenuté okná. Vnútorný priestor je delený hlavnou klenbou segmentu, ktoráoddeľujesteny profilovo tvarovanou rímsou, nachádzajúcou sa na podĺžných aj priečnych stranách.

 

Building name

Chapel of Saint Anne

Location

Ralutinac, municipality Prnjavor

Confession

Roman Catholic

Description

Ralutinac belongs to the municipality of Prnjavor; it is located in the south east of the municipal centre. In the village, there is a chapel dedicated to Saint Anne, built in 1986. The building is modest in size, rectangular, covered with gabled roof. Religious character of the building is referred with the cross, located on the gable above the arched front door. A wide concrete staircase leads to the entrance. The interior is somewhat more complexlydesigned. On each of the lateral walls there are two arched windows. The interior is vaulted with segmental vault, which is separated from the walls with moulded cornice on both longitudinal and transverse walls.